src/vdmodem/vdmodem.vcxproj

By Rob Swindell on Fri May 27 13:08:27 2022

Latest reply by Rob Swindell on Fri May 27 13:08:27 2022

src/vdmodem/vdmodem.c

By Rob Swindell on Wed May 11 00:37:31 2022

Latest reply by Rob Swindell on Fri May 27 13:02:57 2022

New Defects reported by Coverity Scan for Synchronet

By scan-admin@coverity.com on Fri Apr 29 12:53:27 2022

Latest reply by scan-admin@coverity.com on Fri May 27 12:52:09 2022

src/build/gitinfo.batsrc/sbbs3/release.bat sbbs.jsdocs.vcxproj sbbs.vc

By Rob Swindell on Tue May 24 21:58:45 2022

Latest reply by Rob Swindell on Tue May 24 21:58:45 2022

src/vdmodem/vdmodem.sln

By Rob Swindell on Tue May 24 21:58:45 2022

Latest reply by Rob Swindell on Tue May 24 21:58:45 2022

src/vdmodem/build.bat release.bat

By Rob Swindell on Tue May 24 21:58:45 2022

Latest reply by Rob Swindell on Tue May 24 21:58:45 2022

src/vdmodem/.gitignore

By Rob Swindell on Tue May 24 21:58:45 2022

Latest reply by Rob Swindell on Tue May 24 21:58:45 2022

src/sbbs3/fossinfo.c

By Rob Swindell on Mon May 23 19:30:00 2022

Latest reply by Rob Swindell on Mon May 23 19:30:00 2022

src/sbbs3/sbbsexec.c

By Rob Swindell on Mon May 9 18:49:26 2022

Latest reply by Rob Swindell on Mon May 23 18:04:14 2022

exec/load/birthdays.js

By Rob Swindell on Wed May 18 18:39:32 2022

Latest reply by Rob Swindell on Wed May 18 18:39:32 2022

src/sbbs3/js_user.c

By Rob Swindell on Wed May 18 15:32:02 2022

Latest reply by Rob Swindell on Wed May 18 15:32:02 2022

xtrn/DDAreaChoosers/DDFileAreaChooser.js DDMsgAreaChooser.js readme.tx

By Eric Oulashin on Tue May 17 12:59:07 2022

Latest reply by Rob Swindell on Tue May 17 12:59:07 2022

src/vdmodem/vdmodem.sln vdmodem.vcxproj

By Rob Swindell on Tue May 17 09:42:11 2022

Latest reply by Rob Swindell on Tue May 17 09:42:11 2022

src/xpdev/netwrap.h

By Rob Swindell on Mon May 16 20:45:06 2022

Latest reply by Rob Swindell on Tue May 17 09:27:44 2022

src/xpdev/xpdev.props xpdev_mt.props

By Rob Swindell on Mon May 16 20:45:06 2022

Latest reply by Rob Swindell on Mon May 16 20:45:06 2022

src/xpdev/ini_file.c netwrap.c netwrap.h

By Rob Swindell on Mon May 16 20:20:25 2022

Latest reply by Rob Swindell on Mon May 16 20:20:25 2022

src/xpdev/ini_file.c

By Rob Swindell on Mon May 16 12:10:06 2022

Latest reply by Rob Swindell on Mon May 16 12:47:58 2022

src/xpdev/ini_file.c ini_file.h

By Rob Swindell on Sun May 15 23:49:56 2022

Latest reply by Rob Swindell on Sun May 15 23:49:56 2022

src/syncterm/bbslist.c

By Rob Swindell on Wed May 11 00:37:31 2022

Latest reply by Rob Swindell on Wed May 11 00:37:31 2022

src/sbbs3/services.c

By Rob Swindell on Wed May 11 00:37:31 2022

Latest reply by Rob Swindell on Wed May 11 00:37:31 2022

src/smblib/smbhash.c

By Rob Swindell on Mon May 9 18:52:27 2022

Latest reply by Rob Swindell on Mon May 9 18:52:27 2022

src/vdmodem/vdmodem.c vdmodem.vcxproj

By Rob Swindell on Mon May 9 18:49:26 2022

Latest reply by Rob Swindell on Mon May 9 18:49:26 2022

src/vdmodem/vdmodem.c vdmodem.sln vdmodem.vcxproj

By Rob Swindell on Sun May 8 00:43:59 2022

Latest reply by Nightfox on Mon May 9 10:32:03 2022

src/sbbs3/sbbsdefs.h src/sbbs3/scfg/scfgxtrn.c src/sbbs3/xtrn.cpp xtrn

By Rob Swindell on Sun May 8 18:56:33 2022

Latest reply by Rob Swindell on Sun May 8 18:56:33 2022

src/sbbs3/js_msgbase.c

By Rob Swindell on Sun May 8 11:31:19 2022

Latest reply by Rob Swindell on Sun May 8 11:31:19 2022

src/sbbs3/dosxtrn/dosxtrn.c

By Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022

Latest reply by Rob Swindell on Sun May 8 00:43:59 2022

src/sbbs3/sbbsexec.c uartdefs.h

By Rob Swindell on Sun May 8 00:43:59 2022

Latest reply by Rob Swindell on Sun May 8 00:43:59 2022

src/sbbs3/file.cpp

By Rob Swindell on Sun May 8 00:43:58 2022

Latest reply by Rob Swindell on Sun May 8 00:43:58 2022

Re: exec/load/sbbsdefs.js src/sbbs3/newuser.cpp sbbsdefs.hsrc/sbbs3/scf

By Tracker1 on Mon May 2 19:17:07 2022

Latest reply by Tracker1 on Mon May 2 19:17:07 2022

src/xpdev/sockwrap.c

By Rob Swindell on Sat Apr 30 18:56:34 2022

Latest reply by Rob Swindell on Sat Apr 30 18:56:34 2022

src/sbbs3/scfg/scfgxtrn.c

By Rob Swindell on Thu Apr 28 19:32:03 2022

Latest reply by Rob Swindell on Sat Apr 30 14:23:35 2022

src/sbbs3/addfiles.c file.cpp filedat.c filedat.h ftpsrvr.c js_filebas

By Rob Swindell on Sat Apr 30 14:23:35 2022

Latest reply by Rob Swindell on Sat Apr 30 14:23:35 2022

src/sbbs3/xtrn.cpp

By Rob Swindell on Thu Apr 28 18:55:48 2022

Latest reply by Rob Swindell on Thu Apr 28 18:55:48 2022

src/sbbs3/main.cpp sbbsdefs.h src/sbbs3/scfg/scfgnet.c

By Rob Swindell on Thu Apr 28 18:55:48 2022

Latest reply by Rob Swindell on Thu Apr 28 18:55:48 2022

src/sbbs3/sexyz.vcxproj

By Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022

Latest reply by Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022

src/sbbs3/inkey.cpp

By Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022

Latest reply by Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022

src/sbbs3/con_out.cpp

By Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022

Latest reply by Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022

src/sbbs3/bat_xfer.cpp

By Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022

Latest reply by Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022

src/sbbs3/zmodem.c

By Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022

Latest reply by Rob Swindell on Thu Apr 28 14:05:48 2022